Informationsmaterial

Här är Villa Skönborgs bygglovsritningar;

1902-A-Ritn_BL5_rev4 (1)

 

Här finns broschyren om Villa Skönborg – Västerås soltempel!

Villa Skönborg Broschyr TRX datasheet stirlingmotorTRX datasheet stirlingmotor

 

Teknisk data om Stirlingmotorn;

TRX datasheet stirlingmotor

Annonser