Informationsmaterial

Här är Villa Skönborgs bygglovsritningar;

1902-A-Ritn_BL5_rev4 (1)

 

Här finns broschyren om Villa Skönborg – Västerås soltempel!

Villa Skönborg Broschyr

 

 

 

Annonser